Seitsmeteistkümne riigi maaelu edendajad pidasid Pärnus nõu ning tutvusid Eesti huviväärsustega. Maaeluministeerium

“Farmerid on kõvad protestijad, ilmselt põllumajandus ei kaota nii palju kui meie,” ütles Pärnus peetud kohaliku elu edendamise programmi LEADER konverentsil Euroopa Regioonide Komitee esindaja Radim Sršen, viidates asjaolule, et Brexit viib eri valdkondadest raha välja 5–18% ja kõikide sektorite eelarveid ähvardavad kärped.

Karolina Jasinska-Mühlbeck ELi põllumajanduse peadirektoraadist tutvustas Brüsselis kõlanud ettepanekuid uue perioodi LEADERi rahastamiseks.

Tema sõnul on oluline suurem koostöö eri fondide vahel ehk multifondilisus. Lisaks põllumajanduse arengufondile (EAFRD) tuleks LEADERi projektide rahastamisel kaasata regionaalarengu fond (ERDF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja teised rahastajad, kelle teemasid LEADERi ettevõtmised puudutada võiksid.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: