Foto: Priit Simson

Esimesel päeval toimub maaelu seminar, kus räägitakse Missomaa elukeskkonnast, kogukonnast, väärtustest, haridusest ja tööst. Teisel päeval toimub ettevõtlusseminar, kus arutletakse ettevõtluskeskkonna ja sellega seotud võimaluste üle. Foorumil arutlevad kohalikud inimesed, ettevõtjad ja maale elama asuda soovijad üheskoos maaelu plusside ja miinuste üle ning võimaluste üle mis muudaksid miinused plussideks. Lisaks arutelule, toimuvad ka ringsõidud Missomaal, nägemaks oma silmaga Missomaa ilu, võlu, valu ja võimalusi. Huvilistele näidatakse nii talusid kui ettevõtteid, nii metsi kui kümneid Missomaa järvi.

MTÜ Tule Maale meeskond soovib oma tegevusega muuta maalt linnadesse liikumise trendi vastupidiseks, näidates maaelu huvilistele neid suurepäraseid võimalusi mida maaelu pakub täna alternatiiviks meeletule elutempo kasvule linnades“, kirjeldab MTÜ missiooni Urmas Peegel, üks MTÜ asutajatest.

MTÜ Tule Maale on tegutsenud septembrist 2012 ning selle aja jooksul aidanud Missomaale 14 leibkonda, täitnud 9 suitsuta talu, päästnud Misso Põhikooli kindlast sulgemisest, tõstes õpilaste arvu 29-lt 38-le ja lasteaia laste arvu , 7-lt 18-le. MTÜ on loonud ise 5 töökohta ja olnud osaline lisaks 8 töökoha täitmisel ja loomisel. Oma maale aitamise kogemust oleme jaganud ja jagamas paljudele kogukondadele üle Eesti.

Täpsema ülevaate toimuvast leiab www.tulemaale.ee