Keskkonnaameti (KeA) metsaosakonna juhataja Olav Etverki andmetel on mittetulundusühingud tänavu 5. veebruarist kuni 20. aprillini esitanud 23 vaiet kokku 61 metsateatisele, nendest 59 RMK ja kaks eraomaniku teatisele.

„Vaidlustatud metsateatised asuvad kõik looduskaitseliste piirangutega metsades, valdavalt metsise püsielupaiga piiranguvööndis või metsise leiukohas väljaspool kaitseala. Samuti on esitatud vaideid kaitseala piiranguvööndis olevatele metsateatistele,“ täpsustas Etverk.

EMA juhatuse liikme Linda-Mari Väli sõnul on lähema aja jooksul oodata jätkuvalt uusi vaideid looduskaitsealade ja kaitsealuste liikide elupaikade raietele. Mitte ainult EMA-lt, vaid ka nendega sarnaste eesmärkidega organisatsioonidelt, kellega koostööd tehakse.

Avalehele
12 Kommentaari
Loe veel: