Kütitud metssead Paljassaares. Foto: Andres Putting

Küttimismahuks oli lõppenud aastal 18 272 isendit. 761 metssiga leiti hukkununa ning 14 hukati taudi tunnuste tõttu. Küttida on veel 4923 loom (jahiaasta lõpeb 28. veebruaril).

Küttimismahu täitmise protsent oli kõrgeim Pärnumaal (88%), järgnesid Lääne- ja Ida-Virumaa (82%).

Üle Eesti oli küttimismahu täitmise protsent 2016./2017. jahiaastal kokku üle poole normist ehk täpsemalt 69%.

Allikad: Eesti Jahimeeste Selts, Keskkonnaamet