.

Eesti holsteini tõu keskmine piimatoodang oli 8232 kg ja eesti punasel tõul 7539 kg. Eesti maakarja keskmine piimatoodang oli 4551 kg. Jõudluskontrollialuste lehmade 2012. aasta keskmine piimatoodang oli 8059 kg. Piimaveiste jõudluskontrollis oli mullu 833 karja 90 274 lehmaga. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal − 13 305. Järgnesid Lääne-Virumaa 10 769 ja Jõgevamaa 9976 kiloga.

Parima kvaliteediga piima, kus oli väikseim somaatiliste rakkude sisaldus, tootsid Ilme Lee Raplamaal, kelle karjas on 7 lehma, Riina Kalajõgi Järvamaal (11 lehma) ja üle saja aastalehmaga karjadest Hiiu Agro OÜ Hiiumaal. Somaatiliste rakkude arv näitab lisaks piimakvaliteedile ka lehma tervist.