Osa euroliidu LIFE-programmi rahast on läinud ka Matsalu kandi pärandkoosluste hoidmiseks. Pildil sügisene päikeseloojang Matsalu lahel. Madis Veltman

Ligikaudu 18% Eesti maismaast on kaetud Natura aladega ning 2013. aasta looduskaitse aruande kohaselt on Eesti üks väheseid liikmesriike, kus elupaikade ja liikide olukorda on enam kui 50 protsendil juhtudest hinnatud soodsaks. Eestis on soodsas seisundis 54% liikidest, mis on Euroopa üks parimad näitajaid.

Eestil on lisaks üks kõige terviklikumaid tähtsusjärjestatud tegevuskavasid, mida on edukalt kasutatud ka Natura 2000 aladele rahastuse saamiseks ELi fondidest.

Eesti on käesoleval rahastamisperioodil 2014–2020 planeerinud ELi eri meetmeid kasutada järgmiselt: ühtekuuluvusfondist on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamiseks ning taastamiseks ette nähtud 53 miljonit eurot; maaelu arengukavast poollooduslike alade toetuseks 40 miljonit eurot, Natura erametsatoetuseks 28 miljonit eurot, kudealade taastamiseks kolm miljonit eurot ja Natura põllutoetuseks neli miljonit eurot.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: