Uue süsteemi järgi jagatakse kogu nõustamistoetuseks ette nähtud eel arve aasta alguses metsaühistute vahel ära vastavalt ühistu liikmete arvule. Pildil jagab loo autor Jaanus Aun (paremal) metsanduslikku tea vet aga nõuandesüsteemist sõltumatult – Otsustajate Metsakoolis, mida korraldab Eesti Metsaselts. Vasakul Erametsaliidu juht Mikk Link. Foto: Kristiina Viiron

Tema hinnangul ei olegi midagi muud oodata, kui toetustele rajatud skeem kaheksaks kuuks rahalises mõttes kuivale jätta. Selgitame Erametsakeskuse poolelt, miks nõustamistoetuse maksmise põhimõtteid muutsime ning kinnitame, et jutud süsteemi lammutamisest on ülepaisutatud mure.
Varasemalt oli kõigil metsaomanikel võimalik pöörduda konsulendi poole ja saada kuni 15 tundi riigi poolt toetatud nõustamist. Aastate jooksul nõustatud metsaomanike hulk aina suurenes, kuid riigi võimalused nõustamistegevust sel moel toetada on pidevalt vähenenud. Nägime, et olukord vajab muutmist. Pidime vaatama, kuidas vähenenud eelarve tingimustes saaksime aidata võimalikult suurt hulka metsaomanikke ning nõustamistegevuses ei tekiks rahastamisprobleemidest tingitud pikki pause.
Teine suur väljakutse oli leida viis, kuidas metsaomanik saaks konsulendilt saadud hüva nõu ka metsas tegelikkusse rakendada. Me ei ole nii jõukad, et maksumaksja saaks aastast-aastase kinni maksta põhjalikke nõuandeid, mida hiljem praktikas ei kasutatagi. 

Avalehele
0 Kommentaari