Põhja-Kõrvemaal laiub kaitsealuseid maid sadadel hektaritel. Piirangute ga on seal aga lihtsam, kuna eramaid on selles piirkonnas vähe. Foto: Eero Vabamägi
Looduse kaitsmine on vajalik looduse mitmekesisuse, looduslike elupaikade, loomastiku ja taimestiku säilimiseks. Enamik looduskaitsealasid on hõlmatud Natura 2000 võrgustikuga. Natura 2000 ala on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.
Avalehele
2 Kommentaari