Valge toonekurg Foto: Ilmar Saabas

Linnuvaatlust võib teha nii oma koduaias muude tegemiste kõrvalt, lühemal või pikemal jalutuskäigul või mitu päeva kestval matkal.

Vaatluspäevade kokkuvõtte tegemiseks palub ühing kohatud linnud
võimalusel ka kirja panna, hinnata lindude ligikaudset arvu ning ära
märkida piirkond, kus vaatlusi tehti.

Tulemused saab mugavalt (hiljemalt 25. aprilliks) sisestada EOÜ kodulehel aadressil www.eoy.ee vaatluspäevadeks avatavasse elektroonilisse ankeeti.

Esmane kokkuvõte vaatluspäevadest tehakse juba 21. aprillil.