Foto: Lii Sammler

Praeguseks on ehitatud viis uut lauta. Sellest peale on hoogsalt tõusnud piimatoodang. Aastal 2008 oli see keskmine lehma kohta 7,6 tonni, nüüd, viis aastat hiljem on see number 10,7 ja eesti holsteini karjadest ollakse sellega 17. kohal. Viimastel aastatel on hakatud koju tooma auhinnalisi kohti ka tõuloomanäitustelt.

Kui uus lüpsikarjalaut pole Eestis enam mingi haruldus – pigem on seda vana – siis nii uusi, hästi läbi mõeldud ja korralikke noorkarjalautu kui Vändras, Eestis vist teisi polegi.

Kui Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) hindmaiskomisjon kolmapäeval Vändras käis, näitaski Teevet kõige suurema uhkusega uusimat noorkarjalauta.

"Tahtsin näidata, kuidas ehitama peab!" ütles ta valatud plokkidest seinte ning sändvitšpaneelist katusega soojustatud noorkarjalauda kohta. Allapanuks on mõlemas noorkarjalaudas, nii vasika- kui mullikalaudas, põhk, mis on soe ja puhas.

Kuigi lautade ehituseks on saadud ka toetusi, on Teevet pigem nende vastu. Ta kinnitab, et kui Euroopa Liidus toetusi poleks, siis lööks Eesti põllumees seal platsi puhtaks. Ega tõehetk enam kaugel olegi, pilt saab selgemaks juba tuleval aastal, kui kaob ELi piimakvoot.

"Parima piimakarjakasvataja valik oli väga raske," tunnistas ETKÜ juhatuse esimees Tanel Bulitko. "Kõik kandidaadid, lisaks Vändrale ka Põlva Agro ja Võhmuta OÜ, olid väga väärikad ning igaühel olid oma väga tugevad küljed." 

Parimad karjakasvatajad saavad oma autasud – pronksist pullvasikad – kätte 25. veebruaril korraldataval tänuüritusel.