Lüpsiplats. Foto on illustratiivne. Foto: Karin Kaljuläte

31. detsembril 2016 oli Eestis 248 500 veist, sealhulgas 86 300 piimalehma. 2015. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid 3% vähem, samas piimalehmade arv on vähenenud 5%. Piimalehmade arv on viimase kahekümne aasta jooksul olnud langustrendis, vahepealsete väikeste tõusudega. Keskmine piimatoodang lehma kohta on aga pidevalt suurenenud. 2016. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 8832 kilogrammi ehk 390 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 265 400 siga ning 87 200 lammast ja kitse. Sigu oli 13% vähem kui 2015. aasta samal ajal, lambaid ja kitsi 4% vähem. Linde oli aasta lõpus 2,0 miljonit, mis oli 8% vähem kui 2015. aasta lõpus.

2016. aastal toodeti 194,1 miljonit muna, mis oli 5% vähem kui aasta varem. Tapaks müüdi (k.a eksport) ja majapidamistes tapeti 110 500 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang (eluskaalus) vähenes aastaga 10%. Seejuures veise- ja sealihatoodang vähenes ning lamba-, kitse- ja linnulihatoodang suurenes.

Graafik: Piimatoodang lehma kohta, 1994–2016.

Statistika aluseks on PRIA põllumajandusloomade registri ja põllumajandusloomade jõudluskontrolli andmed, mis mudeleid kasutades on teisendatud statistika tootmiseks vajalikule kujule. Lisaks on kasutatud statistiliste küsimustike „Linnud” ja „Sead“ andmeid, mille esitamise tähtaeg oli 8.01.2017. Statistikaamet avaldas aasta loomakasvatuse esialgse kokkuvõtte 12 tööpäevaga.

Statistikatöö „Loomakasvatus ja lihatootmine“ avaliku huvi peamine esindaja on maaeluministeerium, kelle tellimusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.