Foto: Sven Arbet

„Kuigi ekspordimahud on vähenenud, pole toorpiima kokkuostu ja töötlemise mahud vähenenud. See tähendab järjest suuremat konkurentsi siseturu pärast,“ kommenteeris maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand.

„Olukorras, kus Eestis toodetakse tunduvalt rohkem piima ja piimatooteid kui ise tarbitakse, on ekspordi osakaalu vähenemine ohu märk. Seda saab vaid lahendada uute turgude leidmisega või sektori kohanemisega vähenevate tuludega,“ selgitas Kand.

Piimatoodete eksporti ei soodusta ELis valitsev suur ületootmine, mille tulemusena on kokkuostuhinnad tugevasti langenud. Pärast Venemaa sanktsioonide kehtestamist ja piimakvootide kadumist toimub laialdane toorpiima ületootmine.

Piimatööstused investeerisid tehnoloogia- ja tootearendusse möödunud aastal 15,5 miljonit eurot, mida oli pea 40 protsenti eelmisest aastast enam. Peamiselt investeeriti masinatesse ja seadmetesse, seda 10,4 miljoni euro väärtuses.

Piimatööstus tootis 2015. aastal 289,8 miljoni euro väärtuses piimatooteid, mida oli 14,6 protsenti vähem kui 2014. aastal samal ajal.

Sektori müügitulu oli 335,8 miljonit eurot ehk 14,7 protsenti vähem kui aasta varem. Euroopas valitseva toorpiima ületootmise ja ekspordi vähenemise mõjul kohaliku piimatööstuse kogukasum langes ning aasta viimases kvartalis saadi üle 724 tuhande euro suurune kahjum. Samas ulatus Statistikaameti esialgsetel andmetel 2015. aasta kogukasum 18,2 miljoni euroni.

Piimatööstuse müügitulu, kogukulud ja kogukasum 2009‒2015 12 kuud
Allikas: Statistikaamet, andmed 21.03.2016 seisuga

Piimatöötlemise sektori moodustavad Eestis ligikaudu 25 töötlemisettevõtet ja talu, millest suurtööstuse (tööga hõivatud 100 või rohkem inimest) osakaal on 20 protsenti.