Foto: Viio Aitsam

Maaelu arengukava põhjal makstava toetuse saamiseks pidi maaomanikel olema 2005. või 2006. aastal võetud viieaastane kohustus põllumaa metsastamiseks. Metsakultuuride pindala, mille hooldamiseks - rohimiseks, umbrohu niitmiseks, taimede multšimiseks või neile kaitsekraede paigaldamiseks, istandikele piirdeaedade rajamiseks jmt - mullu varakevadel esitatud taotluste alusel äsja toetused määrati, on kokku 1391 hektarit.

Kui metsakultuuride hooldamistoetust on põllumaa metsastajatel võimalus saada kohustuse-perioodi neljal aastal, siis ühel korral on võimalik saada ka toetust metsakultuuri täiendamiseks ehk hukkunud istikute asendamiseks uutega, kui hävinud on vähemalt neljandik istikuid. Täiendamistoetust määrati juunikuus 48 taotlejale kokku 125 hektari kohta summas 0,25 mln krooni.

Põllumaa metsastamise toetuse määr on hooldustoetuse puhul 1205 kr/ha ja täiendamistoetuse korral 2003 kr/ha. Metsakultuuri hooldustoetust on kõige rohkem taotletud Tartumaale (125 hektarile), Viljandi ja Põlva maakonda. Toetussummad kantakse taotlejate pangakontodele üle hiljemalt 2. veebruariks.

PRIA on kaheksa tegutsemisaasta jooksul toetanud Eesti maaelu, põllumajandust, metsandust ja kalandust kokku ligi 12 miljardi krooniga. Toetuste taotlemise tingimused on välja töötanud Euroopa Komisjon ja Eesti põllumajandusministeerium. PRIA rakendab meetmeid vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele ning ametil on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad neid tingimusi täidaksid.