Foto: Helloquence, Unsplash

"Põllumeeste jaoks on tegu väga olulise ajaloolise sammuga – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik,“ ütles põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.

Alates selle aasta 2. märtsist lubab seadus Eestis taas pakkuda kindlustusteenuseid ühistu kaudu. Põllumajanduskoda on olnud kaasatud ühistu asutamistegevusse juba aasta jagu. Nüüd oktoobri alguses peaks kindlustusühistu saama ka äriregistris registreeritud.

Tegevuslitsentsi taotlemiseks vajaliku osakapitali kogumine algab kohe pärast kindlustusühistu äriregistrisse kandmist oktoobris ning kestab kavade kohaselt kuni aasta lõpuni. Juba praegu käivad läbirääkimised osakapitali moodustamiseks ja sellesse protsessi on oodatud panustama nii era- kui ka juriidilised isikud.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on loodud 1996. aastal. Koda on Eesti suurim maamajanduse valdkonna ettevõtjate esindusorganisatsioon, koondades põllumajandustootjaid, toiduainetööstusi, mitmesuguseid sektori sidusettevõtteid ja metsaühistuid.

Koja eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks, samuti nende valdkondade ettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine.