2018. aasta vissid. Foto: Anni Õnneleid

Tänavusele võistlusele on registreerunud 88 lehma 20-st erinevast ettevõttest ja talust. Konkurssi hindab 30aastane Taani kohtunik Morten Hollensen. Alates 1993. aastast on konkursse hinnanud väliskohtunikud, kelle ekspertarvamus on professionaalne ja erapooletu.

Võistlusklasse on kolm: esmaspoeginud, noored ja täiskasvanud lehmad. Eraldi valitakse kauneim eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehm. Kohtunik hindab osalejate tüübi, udara, jalgade omadusi ja loomade esitlust. Vähem mängib rolli lehma piimaand. Taolised lehmade iludusvõistlused on populaarsed kogu maailmas, korraldatakse nii Euroopa meistrivõistlusi kui ka USA-s maailma piimanduskonkurssi.

Juubelisündmus saab piduliku avanoodi kell 10 SimmaniDuo saatel, misjärel on areen visside päralt. Eesti Põllumajandusmuuseum asub Ülenurme mõisas ning VISSiga samaaegselt toimub Ülenurme mõisa- ja talupäev, kus huvilistel on võimalik osaleda loovuse töötubades, läbida avastamismäng, uudistada lisaks vissidele käsitööd ja mekkida Eesti toitu. Kava kohaselt kell 15.30 peaksid võitjad auhinnatud saama.

Konkurss on Eesti Põllumajandusmuuseumis toimunud alates 2000. aastast, seega tähistab 30. juubelit pidav VISS oma 20. muuseumis toimumise tähtpäeva. Varasemad 10 aastat rändas näitus-konkurss mööda erinevaid toimumiskohti.

Eestis kasvatatakse kolme piimatõugu, arvukaim on holsteini tõug (80%), eesti punast tõugu on 19,5% ja 0,5% kohalikku eesti maakarja. Eesti lehmade piimaand on Euroopa Liidus Taani järel 2. kohal.