Foto: Anni Õnneleid

Uurimustöö tulemusest võib järeldada, et praegused bioohutusnõuded Eesti veisefarmides ei peata parasiidi levikut keskkonnas ning sealt loomani.

“Toksoplasma nakkust oleks võimalik vältida,“ rõhutab loomaarst ja teadur Pikka Jokelainen. Kuna ainult kasslased suudavad oma väljaheidetega eritada keskkonna suhtes vastupidavaid parasiidivorme, ootsüste, on oluline hoida ära kasside nakatumine ning vältida kasside väljaheidete sattumist põllumajandusloomade sööta ja vette.

Veistel võib esineda toksoplasma põhjustatud haigussümptomeid, näiteks palavikku ja isutust. Pärast nakatumist säilitavad loomad parasiiti oma kudedes ja kehavedelikes, mistõttu võivad nakatunud loomad olla infektsiooni allikaks teistele peremeestele, sealjuures inimesele.

Lisaks on veised farmi keskkonna parasiidiga toksoplasma saastatuse indikaatoriks, sest taimetoiduliste loomadena omandavad nad toksoplasma nakkuse tõenäoliselt ootsüstidest. Ootsüstidega saastunud farmi keskkond kujutab endas ohtu ka inimestele, kes elavad või töötavad selles farmis, ning teistele loomadele, keda peetakse samas farmis.

“Veiste toksoplasma nakkused on oluliseks uurimisobjektiks toidu ohutuse seisukohast, farmerite majanduslikust ja tööohutuse seisukohast, ning loomade ja ka inimeste tervise ja heaolu seisukohast,“ loetleb loomaarst Maarja Tagel, kelle doktoritöö teemaks on Toxoplasma gondii põllumajandusloomadel.

Uurimistulemused on aktsepteeritud avaldamiseks teadusajakirjas Veterinary Parasitology.