Tuhala nõiakaev jääb loodava Nabala kaitseala territooriumile. Foto: Andres Putting

"Kuna olukord on enam kui kummaline, sest kaitseala loomine käib ning selle täpsed piiridki pole veel teada ja kaitse-eeskiri on alles koostamisel, Rail Balticu trassi erinevaid variante Muugalt Pärnusse läbi Nabala aga muudkui joonistatakse, pöördusin märgukirjaga Maailma Looduse Fondi (World Wildlife Fund, lüh WWF - toim) poole," selgitas Kiili valla Sõmeru küla elanik Katrin Martinson Maaleht.ee-le ning lisas, et ta tegi seda eraisikuna, kellele kodukoha loodus korda läheb.

"Ma palusin WWF-l olukorda hinnata ning toetada keskkonnaministeeriumi ja Eestimaa Looduse Fondi seisukohta Nabala kaitseala suhtes, seni kuni kaitse-eeskiri valmib ja piirid paika pannakse," kirjutab Katrin Martinson rahvusvahelisele loodust kaitsvale ülemaailmse haardega organisatsioonile adresseeritud kirjas. Martinson on kindel, et temaga sama meelt on paljud kõnealuse piirkonna elanikud.

Nabala looduskaitseala moodustamise menetluse algatas keskkonnaminister 2013. aasta detsembris, tuginedes professor Kalev Sepa juhitud töögrupi ekspertiisile, mis kinnitab, et piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas ning kaitseala on mõislik luua just sellise tervikuna.

Piirkonna väärtusteks on eelkõige sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime-, looma- ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel, kuid olemasolevad ja haraliasuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvatele loodusväärtustele terviklikku kaitset.