Foto: Viio Aitsam

Päeva tunnus oligi pigem nukker vaikus kui suured sõnad. Mälestuskivi paigaldamine oli seotud sellega, et tänavu 19. aprillil oleks Toomas Krevald saanud 50aastaseks.

Erametsakeskus, mille algataja ta oli, tähistas tänavu 24. märtsil 15. aastapäeva.

Toomas Krevald oli üks tänapäeva erametsanduse kujundajaid. Oma aktiivseil aastail –1990ndate lõpp ja 2000ndate algus − võttis ta tihti sõna.

Kui neid tekste tänapäeval lugeda, näeb, et see, millest nii hiljuti tegelikult alles unistati, on nüüd tegelikkus. Näiteks metsaomanike ühistegevus.

Toomas Krevald: “Metsanduslik ühistegevus hõlmab peamiselt kaht valdkonda: metsaomanike esindamine riigivõimu ja rahvusvahelisel tasandil ehk sotsiaalne ühistegevus, ja metsaomanike huvide arvestamine majanduslikul tasandil ehk majanduslik ühistegevus.

Sotsiaalse ühistegevuse raames osalevad metsaomanike esindajad seadusloomes. Rahvusvahelisel tasandil osaletakse mitme rahvusvahelise organisatsiooni töös ning projektides, mille siht on arendada erametsandust. Eestis esindab metsaomanikke 1992. aastal asutatud Eesti Erametsaliit.

Metsaomanike majanduslik koostöö sai alguse 2002. aastal, kui loodi Erametsa Majandamise Ühistu...” Selle nimega tulundusühistut enam pole, kuid uued on olemas ja sünnivad.