Sõnnikuaun. Foto: Anni Õnneleid

"Tuhandeid aastaid on umbrohuseemned sõnnikuaunas kõdunenud kahe aastaga - nüüd on selline tähtaeg kirja pandud ka veeseadusesse -, mitte kaheksa kuuga nagu varem kirjas oli. Kompostitav sügavallapanusõnnik tuleb aunast põllule laotada hiljemalt 24 kuu jooksul pärast aunastamise alustamist," selgitab Padar.

Lisaks muudeti sama eelnõuga veel teisigi seni kehtinud aunastatud sõnniku käitlemise reegleid, mis põllumeestele probleeme ja keskkonnakaitsjatele muresid valmistasid.

Padari hinnangul on kõnealune seadusemuudatus hea näide, et põllumehi ja keskkonnakaitsjaid ei ole vaja vastandada.

"Kui on probleem, tuleb ühise laua taha maha istuda ja asjad selgeks rääkida," on Ivari Padar veendunud. Nii kõnealusel juhul ka tehti ning nüüd on mõistlikud, põllumehi ja keskkonnakaitsjaid rahuldavad seadusepügalad paberil kirjas ja hakkavad pärast presidendi poolt väljakuulutamist ka kehtima.

Veeseaduse mutumise seadue eelnõu teksti leiad riigikogu kodulehelt tänase, 13. detsembri täiskogu istungi päevakorrast.