.

Suurimal pinnal on ulukikahjustusi seni avastatud Võrumaa, Valgamaa, Tartumaa ja Saaremaa metskondades. Peamiselt on need põdrakahjustused metsauuendusaladel ja noorendikes.

Ulukikahjustuste olem on piirkonniti erinev. Näiteks Saaremaal on peamised metsakahjustajad aga punahirved. RMK hinnangul on hirvede arvukus saarel liialt suur.

Viimastel aastatel on suurenenud ulukikahjustuste hulk Võrumaal, kus tegu on peamiselt põdrakahjustustega ja kobraste tekitatud üleujutustega.