Kui RMK on oma metsateed juba kord remontinud, püütakse tagada ka nende sõidetavus, sestap on pehmetel pinnasteedel vajalik ka liikluse piiramine. Foto: AIN ALVELA

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel ehitatakse ja uuendatakse sel aastal üle Eesti 489 kilomeetrit metsateid, kuivendussüsteeme rekonstrueeritakse 23 800 hektaril. Investeeringuteks ja regulaarseteks hooldustöödeks kulub 23,3 miljonit eurot.

Kõige rohkem tehakse RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul töid Pärnu- ja Ida-Virumaal.

“Märkimisväärsed on töömahud ka Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal ja Põlvamaal, kus valmivatesse objektidesse investeeritakse maakonniti 1,3–1,8 miljonit eurot,” sõnas Reimann. Teid ja kuivendussüsteeme ei valmi tänavu vaid Hiiumaal. Valdavalt lõpevad tööd septembris-oktoobris, RMK-le pakub teenust üle poolesaja ettevõtte. Kokku on tänavu valmivaid objekte ligi 200.

Mullu investeeris RMK metsateede ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse ja hooldamisse 23,6 miljonit eurot. Selle eest ehitati ja uuendati 267 km teid ja taastati kuivendussüsteeme rohkem kui 7000 hektaril. Reeglina kestavad tööd ühel objektil kaks aastat.

Investeeringute kogumahud jäävad Margus Reimanni sõnul samasse suurusjärku ka järgmistel aastatel. “Kui vanade kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega loodame valmis saada aastaks 2022, siis tee-ehitus on pidev protsess,” sõnas ta. “Olemasolevate teede uuendamistsükliks arvestame 30 aastat.”