Herilaseviu. Säärase pildi püüdis fotograaf kaadrisse, kui oli tegelikult hoopis haigruid jahtimas. Herilaseparv olla linnu kohale meelitanud. Ingmar Muusikus

Uued andmed herilaseviust lubavad rõõmustada – selle liigi arvukus on vahepealsete aastate mõõnast taastunud. Üllatavalt paljud herilaseviupaarid alustasid tänavusel külmal kevadsuvel pesitsemist, kuid suur osa pesitsustest nurjus. Kui tavaliselt kasvab herilaseviul üles kaks poega, siis tänavu oli palju ka ühepojalisi pesakondi. Kokkuvõttes jäi herilaseviu pesitsusedukus siiski pikaajalise keskmise lähedale.

Meie arvukaima röövlinnu hiireviu arvukus on viimastel aastakümnetel püsinud stabiilsena ja ka käesolev aasta ei näidanud selles muutust. Pesitsus-edukuski oli keskmise lähedane: närilisi polnud tänavu kuigi palju, aga siiski piisavalt, et edukalt pesitsevad paarid suudaks keskmiselt kaks poega ära toita.

Teiste röövlindude osas tõi seirearuanne esile välja-loorkulli arvukuse jätkuva kahanemise ning kanakulli, händ- ja kodukaku suhteliselt madala arvukuse.

Röövlinnuseire tulemustega saab tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühma kodulehel http://www.eoy.ee. Samas on saadaval ka lähem info aasta lindudest.