Glüfosaati müüakse tuntud brändinime Roundup all ka Eestis. Foto: Kalju Tisler

Euroopa Komisjon võttis 1. augustil vastu rakendusmääruse, mis kehtestab rangemad piirangud glüfosaati sisaldavatele taimekaitsevahenditele.

Kõik liikmesriigid peavad tagama, et toimeainena glüfosaati sisaldavad taimekaitsevahendid ei sisaldaks enam kaaskoostisainena polüetoksüleeritud rasvamiini (Polyethoxylated tallow amine). Nii ei tohi edaspidi enam kasutada näiteks rasvamiini sisaldavat Roundupi FL 540.

Samas need Roundupid, mis ei sisalda praeguseks keelatud aineid, on ka edaspidi lubatud ja müügis.

„Keelati mitte Roundup vaid osad üldhävitavad herbitsiidid, mis sisaldasid kleepainet polüetoksüleeritud rasvamiini (tallow-amine),“ teatas AS Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas Maalehele.

Nii on Baltic Agro tootevalikus juba 2014. aastast kaks polüetoksüleeritud rasvamiini (tallow-amine) mittesisaldavat glüfosaati - kiiretoimeline Roundup Flex ja Rodeo XL . See tähendab seda, et uus regulatsioon ei muuda Baltic Agro tootevalikut ning Baltic Agro partnerid võivad julgelt oma valitud tehnoloogiatega jätkata.

Samas on Eestis registreeritud 14 taimekaitsevahendit, mis sisaldavad eelpool nimetatud rasvamiini, millel 1. augustist on piirangud peal.

Põllumajandusamet selgitab oma pressiteates, et Eestis keelatakse nüüd 14 taimekaitsevahendi müük.

Nende toodete kaubanduslikud nimetused on Agro-Glyfo 360, Amega 360 SL, Klinik 360 SL, Barclay Barbarian 360, Dominator, Glyphomax, Glyfos Supreme, Glyphogan 360 SL, Master Gly 36T, Rodeo, Roundup FL 540, Rosate 36, Shyfo, Symbol.

Tooteid ei tohi enam Eestisse tuua alates 22. augustist. Nii põllumajandustootjatel kui ka väikeaiapidajatel on oluline teada, et vastavalt Euroopa Liidu reeglitele on Põllumajandusamet andnud nendele taimekaitsevahenditele ajapikenduse müügiks 6 kuud ja seejärel veel täiendavalt kasutamiseks 12 kuud.

Polüetoksüleeritud rasvamiin on üks mitmetest glüfosaati sisaldavates taimekaitsevahendites laialt kasutatavatest pindaktiivsetest lisaainetest, mis parandab toote toimimist. Sellised pindaktiivsed ained suurendavad taimekaitsevahendite märguvust, mistõttu toimeaine saab tungida paremini läbi taime pinna.

Euroopa Toiduohutusameti hinnangul on polüetoksüleeritud rasvamiin märkimisväärselt toksiline kõigi uuritud näitajate puhul ja potentsiaalselt kahjulik inimese tervisele.