Kui asjaolud osutuvad erakordseks, tuleb see ära tõestada, õpetab ministeerium põllumeest. ARNO MIKKOR
Teatavasti on maa omanikel või kasutajatel kohustus niita rohumaad ära 10. augustiks. Niisiis oleks eilseks pidanud rohumaad olema niidetud. Muidu ei saa rohumaale pindalatoetust ning lisaks sellele võidakse kohustuse täitmata jätnutel vähendada ka teisi toetusi. Põllumajandustootjate puhul, kes vajavad rohumaid oma karjale heina tegemiseks, peaks seadus ja selle täitmist jälgivad ametnikud kindlasti olema paindlikumad. Kui ikka ilm pole lubanud heina teha, nagu see on tänavu olnud paljudes Eestimaa paikades, tuleks seadusesilmal sellega ka arvestada ning lubada hilisemat niitmist.
Avalehele
10 Kommentaari