Siret Kotka. Foto: Andres Putting

Milline oli teie arvates 2016. aastal Eesti maaelu tähtsündmus?

Märgiline on, et mööduv aasta on muutnud oluliselt suhtumist põllumeestesse ning nende tegevusse. Värskelt ametisse asunud valitsus koos maaeluminister Martin Repinskiga näitas, et põllumajandus on Eestile väärtuslik valdkond, millesse ei tohi suhtuda ükskõikselt.

Võtame kas või üleminekutoetused, mida on võimalik maksta, kui selleks on tahe ja mõistmine. Mitmed muudatused on käima lükatud väga vähese aja jooksul ning nende tegevuste tulemusi on võimalik näha juba algaval aastal. Nendest olulisematena võib välja tuua kriisiabi võimalikult kiire ja suuremas mahus väljamaksmise ning toiduekspordiga tegeleva struktuuri loomine, mille elluviimist jätkab kuuldavasti ka uus maaeluminister.

Nii piimandussektoris kui ka seakasvatuses on näha märke kriisi leevenemisest. Loodan väga, et algav aasta tuleb põllumeestele tunduvalt parem kui eelmine ning tuleval aastal samal ajal räägime juba põllumeeste konkurentsivõime märgatavast paranemisest.

Milline sündmus/juhtum/olukord oleks võinud olemata olla?

Ma ei soovi midagi eraldi välja tuua. Paljud valdkonda puudutavad positiivsed muutused on käima lükatud ning ma usun, et kõik probleemsed kohad on edaspidi arutluseks laual.