Foto: Heiki Rebane

Eesti Erametsaliit on arvamusel, et Eesti eri paigus on metsaomanike olulised teemad ja vastavalt ka koolitusvajadused küllaltki erinevad. Piirkondlike metsaühistute ettepanekute toel on võimalik koolitusi korraldada vastavalt metsaomanike vajadustele ja ettepanekutele. 

Kaheaastane projekt teenib korraga kahte eesmärki: metsaomanike harimine ja ühistegevuse edendamine. Koolitustel saavad omanikud end harida endale olulistel metsakasvatuslikel ja looduskaitselistel teemadel, samuti saavad õppepäevadel kindlasti vastuse mitmed jahimajandust, maksundust ja õigusloomet puudutavad küsimused. Koolitusi korraldavad ühistud omakorda saavad koolituste kaudu enda piirkonna metsaomanike ootustest veelgi parema ülevaate, vastavalt sellele kujundatakse kohalikele vajadustele vastav teenuste pakett. Omanike huve kaitsev Eesti Erametsaliit saab ülevaate koolituste raames esile kerkinud küsimustest, mida asuda lahendama koostöös teiste organisatsioonidega ja seadusandlikul tasandil. 

„Metsaomanik on enda omandit puudutavates otsustuses vaba, just nagu iga teinegi omanik. Metsa puudutavatel otsustel on aga mõju, mis ulatub paljude aastakümnete taha,“ ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Aira Toss. „Oluline on just see, et metsaomaniku otsused sünniksid teadmistele ja isiklikele veendumustele tuginedes ja metsaomanikul oleks nii tugev seljatagune, et keegi ei saaks tema teadmatust enda huvides ära kasutada.“ 

Aira Toss tänab Eesti Erametsaliidu nimel koostööpartnereid ja projekti rahastavat Keskkonnainvesteeringute Keskust usalduse ning võimaluse eest koolitusprojekti koordineerida. „Oleme kindlad, et tänu koolitusprojektile paraneb veelgi ühistute ja metsandusorganisatsioonide vaheline koostöö ning ühtlasi väheneb riigi halduskoormus.“