Foto: Lii Sammler

Sadala Piim OÜ lehm Tulles saavutas eesti punast tõugu lehmade seas läbi aegade suurima laktatsiooni piimatoodangu (lehma toodang arvestatuna poegimisest kuni 305. päevani).

4. mail toimunud kontroll-lüpsil andis Tulles 29,4 kg piima, mis oli tema kolmanda laktatsiooni 10. kuu toodang, mis omakorda fikseeris lehma arvestusliku laktatsiooni (305 p) toodangu 16653 kg(rasvasisaldus 3,28% ja valgusisaldus 2,87%).

Eelmine punast tõugu lüpsi rekordiomanik oli Tartu Agro AS lehm Neti, kelle toodang oli 16 051 kg.

Neti ja Tulles kuuluvad nad nüüd nn 16000 klubisse, sest siiani ei ole ühegi teise eesti punase karja lehma toodang nii kõrgele küündinud.

Tulles on olnud produktiivne terve oma lüpsilehma karjääri vältel. Juba esimese laktatsiooni toodang oli kõrge – 11567 kg ja teiselgi laktatsioonil piimatoodangu tõus jätkus –15060 kg, saavutades kolmandal laktatsioonil populatsiooni rekordi.

Suurele piimatoodangule vastukaaluks on tal aga madal piima rasva- (~3,30%) ja valgusisaldus (~2,90%). Kolmanda laktatsiooni algul püstitas Tulles teisegi EPK rekordi, lüpstes ühel kontrollpäeval 73,5 kg piima. Seejärel andis ta kolmel kuul päevas > 60 kg ja lisaks veel kahel kuul > 50 kg piima. Seega on tegu päris tõsise „piimamasinaga“.

Tänaseks on Tulles poeginud kolm korda, andes kolm pullvasikat, kellest üks on ostetud ka aretusse. Lehm on tiine ja ootab juuli alguseks oma neljandat poegimist. Põlvnemiselt on Tulles Saksamaa punasekirju holsteini pulli Ludox-Red järglane, emaisa on Eestis pikka aega tipp-pull olnud Vestak.