Foto: Sven Arbet

Swedbanki krediidi- ja operatsiooniriski divisjoni direktor Rait Pallo sõnul tuleks tootmise ümberkorraldamisel kõigepealt väga täpselt kaardistada ettevõtte rahaline seis ning koostada rahavoogude prognoos.

„Seejärel tuleb hinnata, millised kulutusi on võimalik vähendada või edasi lükata. Kehvadeks aegadeks kogutud likviidsuspuhver annab lahenduste väljamõtlemiseks lisaaega,“ selgitas Pallo.

Pallo hinnangul lihtsaid ja kõigile ühtmoodi sobivaid lahenduskäike küll pole, kuid üldiselt tuleks eesmärgiks seada tegevuse piisav paindlikkus, et rasketel aegadel oleks konkurentidega võrreldes vähem raske.

„Oluline on kiirelt tegutseda ning otsuseid mitte edasi lükata. Probleemide edasilükkamine neid ei kaota, vaid aja jooksul muutub kehvast seisust väljatulek veelgi keerulisemaks ja kallimaks,“ ütles Pallo.

Piimatootjate nõustamiseks korraldas Swedbank möödunud nädalal Väätsa Agro Lõõla piimafarmis seminari, kus otsiti ühiselt võimalusi piimatootjate olukorra leevendamiseks. Samuti said põllumehed ülevaate Eesti majanduse olukorrast, üleilmse piimaturu seisust ning Eesti põllumajandussektori 2015. aasta prognoosist.