Erakogu

Igal aastal on ühel Euroopa Liidu liikmesriigil võimalus korraldada Euroopa ökoinnovatsiooni foorumit ja tänavu aastal on see au antud Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumile, kes koostöös Euroopa Komisjoniga juhib kolme päeva jooksul innovatsiooni kulgu.

Mida tähendab ökoinnovatsioon? See on ükskõik mis tahes innovatsioon, millega edendatakse säästvat arengut, vähendatakse tööstuses ja sealsetes tootmistehnoloogiates keskkonnamõju, tagades loodusvarade mõistlikuma ja tõhusama kasutamise ning suurendades seejuures vastupanuvõimet keskkonnakoormusele.

Ökoinnovatsiooni foorumil keskendume neile põhimõtetele ja eesmärkidele, kuid põhifookus on sellel korral suunatud ökoinnovaatiliste väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) rahastamisele. Samuti on üheks peateemaks üleminek ringmajanduse ärimudelile. Euroopa Ökoinnovatsiooni Foorum on osa ökoinnovatsiooni tegevuskavast, mille eesmärk on suurendada innovaatiliste lahenduste osakaalu turul, jagades parimaid praktikaid poliitika- ja ärivaldkondades.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on viimase viie aasta jooksul loonud üle 85 protsendi uutest töökohtadest Euroopas, olles sealjuures kontinendi majanduse selgrooks. Tulevikumajandus ja jätkusuutlikkus Euroopa kaardil sõltub VKE-de võimekusest muuta keskkonna ja ühiskonna väljakutsed ärivõimalusteks. Siiski on sise- ja välisturgudele sisenemine ja uute turgude arendamine VKE-de jaoks keeruliseks kujunenud. Iga päev nähakse vaeva, et veenda investoreid ideedesse investeerima. Seekordsele foorumile on kohale tulemas majanduseksperdid ja investorid, kes räägivad erinevatest rahastusmeetmetest, praktikatest ja võimalustest. Külaliste hulgas on näiteks Josef Ali (suveräänse ja areneva turu investeeringud, Euroopa Investeerimispank), Timo Mäkelä (Sitra, Soome Innovatsiooni Fond), Kristjan Lepik (majandusekspert), Alexis Figeac (jätkusuutliku äritegevuse ja ettevõtluse juht, INNEON), Jana Pavlenkova (MTÜ Prototron), Veiko Kaufmann ja Kadi Mitt (KIK), Mari Vavulski (KredEx, Startup Estonia juht), Michael Koziwoski (FiduCon, pereettevõtete ja VKE-de nõustamise strateegilised ja finantsinvesteeringud), Christian Strasser, Mario Lionetti (uus LIFE programm 2014-2020) ja paljud teised.

Foorumi külalised saavad osa võtta interaktiivsetest sessioonidest, kus investorid näitavad, kuidas muuta ökoinnovaatilised tooted, teenused ja ringmajanduse ärimudelid investeeringuteks, suutes lõigata kasu nende kasvupotentsiaalist. Samuti saab tutvuda ettevõtetega, kes on muutnud investeeringud ringmajanduse ärimudeliks, näiteks Gelatex (Gleather), mis toodab lihatööstusest pärit madala väärtusega jäätmetest tehtud želatiinist nahka; ZenRobotics Ltd, nutirobotite kasutamine ehitus- ja lammutusjäätmete ringlussevõtul; Ampler Bikes, elektrijalgrataste tootmine; Black Bear, rehvijäätmetest toodavad kõrge kvaliteediklassiga tahma.

Ökoinnovatsioon on tihedalt seotud sellega, kuidas me loodusressursse kasutame, kuidas me toodame ja tarbime, kuid samuti mõistetega „ökotõhusus” ja „ökoettevõtjad”. See innustab tootmisettevõtteid minema lõppetapis leitavatelt lahendustelt üle suletud tootmistsüklile, millega minimeeritakse materjali- ja energiavoogusid, muutes tooteid ja tootmismeetodeid. See annab konkurentsieelise paljudele ettevõtetele ja sektoritele. Toetades jätkusuutlikke, uusi protsesse, teenuseid ja tehnoloogiaid, mis muudavad ettevõtluse keskkonnahoidlikumaks, aitab ökoinnovatsioon Euroopal optimeerida kasvupotentsiaali ning võidelda samal ajal selliste meie ühiste probleemidega nagu kliimamuutus, ressursinappus ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Loe keskkonnakonkursside kohta lähemalt veebist www.keskkonnatunnustused.ee või Facebooki lehelt Keskkonnatunnustused.

Euroopa Ökoinnovatsiooni Foorumi korraldamisele pani omalt poole õla alla ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).