John Deere'i taimekaitse pritside demopäev Kuristal. Foto: Lii Sammler

Parlament on vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule pikendada vastuolulise herbitsiidi litsentsi veel kümneks aastaks. Selle asemel soovivad parlamendiliikmed, et Euroopa Liit koostaks tegevuskava aine järkjärguliseks turult eemaldamiseks, alustades täieliku keelustamisega kodumajapidamistes.

Samuti soovitakse aine keelustamist põllumajanduses, kui vajalikuks umbrohutõrjeks piisab bioloogilistest alternatiividest (st „integreeritud taimekaitsesüsteemidest“).

Glüfosaadi kasutamine tuleks parlamendi hinnangul täielikult keelustada 15. detsembriks 2022.

ELi riskihindamine glüfosaadi litsentsi pikendamiseks on aga olnud vastuoluline. ÜRO vähiuurimiskeskus, ELi toiduohutusamet ja ELi kemikaaliamet on jõudnud toimeaine ohutuse suhtes erinevatele järeldustele.

Parlamendi resolutsioonis märgitakse, et avalikustatud glüfosaati sisaldava toote Roundup omaniku ja tootja Monsanto sisedokumendid seavad kahtluse alla mõningate ELi ohutushindamistes kasutatud uuringute usaldusväärsuse.

Parlamendiliikmed leiavad, et ELi regulatiivse ameti heakskiidu saamiseks läbi viidav teaduslik hindamine peaks põhinema üksnes sõltumatutel avaldatud uuringutel, mille on tellinud pädevad ametiasutused ja mis on läbinud vastastikuse eksperdihinnangu. Resolutsioonis lisatakse, et ELi vastavatele ametitele tuleks anda selleks piisavad vahendid.

Mittesiduv resolutsioon võeti vastu 355 poolthäälega. 204 parlamendiliiget oli vastu ja 111 jäi erapooletuks. ELi liikmesriigid hääletavad Euroopa Komisjoni ettepanekut glüfosaadi turustamise litsentsi pikendamise kohta kolmapäeval.

Euroopa kodanikualgatus, milles nõutakse toimeaine keelustamist, on kogunud vähem kui aastaga rohkem kui miljon allkirja. Euroopa Parlamendis toimub novembris sel teemal avalik kuulamine.