Foto: PRIA

Toetuse saamiseks pidi taotleja pidama vähemalt 15. juunini sellel arvul mesilasperesid, mille ta taotlusele märkis. Pärast taotluste vastuvõttu kuni 15. juunini viis veterinaar- ja toiduamet valimi alusel taotlejate juures läbi kohapealsed mesilasperede arvu kontrollid.

Kokku kontrollis VTA 72 mesinikku, 102 mesilat ja 841 mesilasperet. Kontrolli käigus leiti ühel taotlejal üks mesilaspere vähem kui ta oli märkinud, ühel taotlejal oli perede arv vähenenud vääramatu jõu tõttu. Rohkem rikkumisi ei tuvastatud.

VTA kohapealse kontrolli tulemused võtab PRIA arvesse mesilaspere toetuse määramisel.

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. 2019. aastal on eelarve suuruseks 600 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub mesilasperede arvust, mis on tunnistatud nõuetele vastavaks.

Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks. Taotlemise andmetel on mesilaspere toetuse prognoositav ühikumäär ühe mesilaspere kohta umbes 19 eurot.

Toetust on kavas maksta neljal järjestikusel aastal ehk kuni 2022. aastani.