Lõppenud põuasel suvel oli sööda varumine paras peavalu. Suurt imet enam loota ei ole ja talv tuleb üle elada olemasoleva materjaliga. Seda olulisem on täpselt teada, millise kvaliteediga põhisöödaga peab talvel hakkama saama ja millises järjekorras silohoidlad avada.

Esimeste niidete silo proteiinisisaldused on oodatust madalamad, ent kolmanda niite omad esialgsetel andmetel paremad. Samas, madala energia või proteiiniga silo saab loomale sööta, kuid riknenud sööta mitte. Seetõttu on oluline silo valmistamise protsessis anda endast maksimum, et see vähene ja kohati kehv materjal saaks korralikult sileeritud.


Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: