Eesti Viljasalve tegevjuht Tõnis Leetjõe näitab rapsikooki, mida ettevõte vahendab Euroopas. Foto: Raivo Tasso

Tartus asuv OÜ Eesti Viljasalv on 20 aastat tegelnud teravilja ja loomasööda ostu ning müügiga. 2013. aasta oktoobris selgus aga, et veterinaar- ja toiduameti rutiinse kontrolli käigus on Venemaalt toodud vagunitäiest (umbes 60 tonnist) rapsikoogist võetud proovist leitud Salmonella spp. bakter.

Ka nädal hiljem Venemaalt Eestisse jõudnud kolmest rapsikoogiga vagunist leidis Tartus asuv Veterinaar- ja Toidulaboratoorim Salmonella't. VTA tegi ettevõttele ettekirjutuse ja nõudis kogu kauba hävitamist, EList välja saatmist või erikäitlemist.

Avalehele
27 Kommentaari