Foto: Tiit Blaat

Kokkusaamise mõte oligi käsitleda loomade seisundit transpordil ja tapamajas. Seminaril jäi kajama järgnev: üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Ehk teisisõnu, enne looma transporti ja hukkamist tuleb looma omanikul, autojuhil ja tapamaja personalil veenduda, et looma seisund ei halveneks ning hukkamine tehtaks korrektselt.

Baltimaade loomade heaolu võrgustik on sõltumatu organisatsioon, mis tegeleb loomade heaoluga ning sellest tingitud antibiootikumide resistentsuse probleemiga loomade pidamisel. Võrgustiku eesmärgiks on propageerida teaduspõhise ja eetilise nõu andmist loomade tervise, heaolu ja kaitse vallas.a

Kokku võttis üritusest osa 105 inimest kuuest riigist (Läti, Leedu, Eesti, Rootsi, Soome ja Taani). Eestit esindasid Eesti Maaülikoolis söötmisteaduse õppetooli professor David Arney ja nooremteadur Maria Soonberg ning Sirje Jalakas maaeluministeeriumist.

Võrgustik koondab Balti riikide teadlasi, seadusloomega tegelevaid inimesi, huvigruppe ja teisi võrgustikke.