Üleujutus Pärnumaal Foto: Priit Simson

Kui üleujutuste eest õigeaegselt hoiatada ja üleujutustega seotud hädaolukordi reaalajas jälgida, saab päästa elusid ning ära hoida vara-, infrastruktuuri- ja keskkonnakahjustusi.

Projekti Imprints keskmes on üleujutuste ohjamine ja ennetamine – välja on töötatud varase hoiatuse platvorm äkktulvadele reageerimise aja lühendamiseks kuni kahe tunnini (või alla selle), et anda inimestele rohkem aega pääseda võimalike kahjustuste eest. Platvorm põhineb efektiivsemal sademete prognoosimisel, milleks kasutatakse meteoroloogilisi mudeleid ja ilmastikuradarite võrgustikke. Tarkvara oskab ennustada veevoogude kulgemisteed maismaal ning kompleksse varase hoiatussüsteemi abil ennustada äkktulvi, nendega kaasnevat prahihulka ja võimalikke kahjustusi kohalikule taristule.

Hispaania, Šveitsi ja Prantsusmaa veevarustus- ja hüdro-meteoroloogiateenistused kasutavad nende projektide loodud uuendusi oma reaalajas toimivate prognoosimissüsteemide täiustamiseks. Ka operatiivsüsteem European Flood Awareness System kasutab nüüd selle projekti raames välja töötatud äkktulva näitajate abi.

Samas on 2016. aasta septembris lõppeva projekti WeSenseIt varase hoiatussüsteemi oluline osa tavainimeste vaatlustel. Inimesed teevad mõõtmisi uute rakenduste abil, mida projekti raames praegu arendatakse, ning edastavad info ja fotod mobiiltelefoni teel. Uusi tehnoloogiaid ja lähenemisviise katsetatakse Itaalias, Madalmaades ja Ühendkuningriigis.

„Oleme välja töötanud mobiilirakendused, mille abil saavad Ühendkuningriigi üleujutusvahid kohe märgistatud fotod teha, kui nad jõekaldal kõndides midagi murettekitavat märkavad,” selgitab projekti koordinaator Fabio Ciravegna Sheffieldi ülikoolist. 2014. aasta märtsi lõpus viidi Itaalias Vicenza linnas 500 vabatahtliku abil läbi üleujutuse simulatsiooni hindamine.

Üleujutused ohustavad tammisid ja jõgede kaldakindlustusi. Projekti UrbanFlood raames töötati välja sensorid ja vastav tehnoloogia, et jälgida kaldakindlustusi ja hoiatada aegsasti nende purunemisohu eest. Maa-alused andurid jälgivad kindlustusvallide seisu, veetaseme muutusi ja muid tegureid, nagu temperatuur, niiskus ja maapinna liikumine. Projekti mudeltarkvara analüüsib saadud infot ja probleemi olemasolu korral käivitab häiresignaali. Tarkvara arvutab välja, kui kiiresti piirkond tammi või kindlustusvalli purunemise korral tulvaveega kattub ning pakub koguni paremaid marsruute inimeste viimiseks turvalisematesse piirkondadesse.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „EL investeerib pidevalt teadus- ja uuendustegevusse üleujutuste ohjamiseks ja ennetamiseks. Meie eesmärk on aidata valitsustel võtta asjakohaseid ja kooskõlastatud meetmeid, et seda ohtu vähendada ning oma kodanikke kaitsta”.

Arendades Euroopa ja ülemaailmseid üleujutuste prognoosimis- ja jälgimissüsteeme, nagu EFAS, GloFAS ja GFDS, panustab Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus ka üleujutuste uurimistegevusse.