Aivo Pärn Foto: Raivo Tasso

Pankrotiavalduse esitas UP Varude suurim võlausaldaja tulundusühistu Laeva Piim.

UP Varud on Laeva Piimale võlgu ligi 1,4 miljonit eurot. UP on piima eest võlgu ka Jõgevamaa põllumajandustootjate liidule, summas 600 000 eurot.

Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 8. aprillil Tartus.

Pankrotiavalduse kohaselt sõlmisid UP Varud ja Laeva Piim 2013. aasta detsembris piima ostu-müügilepingu. 2015. aasta 8. juuli seisuga oli UP Varudel Laeva Piimalt ostetud toorpiima eest 1 386 420,49 eurot.

Pankrotihoiatuse esitamise seisuga oli võlgniku võlgnevus võlausaldaja ees 1 412 158 eurot, sh põhinõue 1 386 420,49 eurot ja viivisenõue 25 737,51 eurot.

Kohus nimetas UP Varud OÜ-le ajutiseks pankrotihalduriks Sirje Taela.

UP Varud on äriregistrile esitanud ainult ühe majandusaasta aruande 2013. aasta kohta ning ei ole esitanud ühtegi raamatupidamisdokumenti pärast 2013. aastat.

Rahad läksid rallile

Ajutine pankrotihaldur tuvastas, et UP Varud tegi summas 620 400 eurot ülekandeid OÜ-le Pro Fiksum, mille juhataja Jaan Uibo, oli UP Varude asutaja.

Ülekandeid tehti ka Aivo Pärna rallisõitjast poja Sander Pärna rallimeeskonda haldavale osaühingule SP Rally Project (518 000 eurot), Pärna teisele firmale Rent Group osaühingule (376 240 eurot) ning Aivo Pärna isiklikule kontole (134 000 eurot).

UP Varude arvelduskontodelt nähtub, et peamised sissemaksed on tulnud Tere AS-lt (7 711 957,77 eurot), lisaks veel OÜ Pro Fiksum (189 500 eurot), OÜ SP Rally Project (43 900 eurot) ja Car Rent Group OÜ (21 750 eurot).

UP Varudel on vara vaid 65 eurot

Raamatupidamisdokumentide puudumise tõttu ei ole võimalik selgitada maksejõuetuse põhjuseid. Üheks maksejõuetuse põhjuseks võib olla Vene Föderatsiooni kehtestatud impordikeeld.

UP Varud OÜ pankrotimenetluses kogutud informatsiooni põhjal on äriühing maksejõuetu – ta ei suuda rahuldada olemasolevaid võlausaldajate nõudeid ning see suutmatus ei ole suure tõenäosusega tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Võlgniku võimalik vara on 64,91 eurot, samal ajal on võlgnikul täitmata rahalisi kohustusi vähemalt 1 947 514 euro ulatuses.