Tarbijatele on see meeldiv uudis, sest kes siis ei tahaks odavalt ja hästi süüa. Toidu tootja ootaks aga kõrgemat hinda, et tema tegevus paremini tasustatud saaks. Põllumehi on aastaid julgustatud, et sööjaid tuleb maailma üha juurde, aga siiani on ka põllumajandustoodangu kasv toimunud ligikaudu samas tempos rahvastiku juurdekasvuga. Peamine toidutootmise kasvu tegur on efektiivsuse tõus. Kasvupinna kaudu väljendades toitis 1960. aastal hektar põldu ära kaks inimest ning aastal 2025 peab hektar ära toitma viis inimest. Efektiivsuse tõus on olnud võimalik mitme arengu koosmõjul. Üks olulisemaid on sordiaretuse ja biotehnoloogia võidukäik. Oluline on ka taimede toitumine ning efektiivne taimekaitse. Poliitilised seisukohad on küllaltki suured hindade mõjutajad. Väga palju maailmaturu kaubandusest on jätkuvalt reguleeritud mitmete impordi- ja ekspordimaksudega. Hinnakõikumistele lisaks on maailmas toit jaotunud, nii nagu ka raha, väga ebaühtlaselt.
Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: