Aasta Põllumees 2013 Tõnu Post Foto: Sven Arbet

„Uus farm tuleb teise kõrvale,“ selgitab Post. „Lüpsiplatsi saab viis kohta pikemaks ehitada ja seal hakkavad lüpsil käima lehmad mõlemast laudast.“

Kui uus farm valmis, on Posti sõnul võimalik laiendada ettevõtet tuhande lüpsilehmani.

„Ega ma ei hakka seda uue lauda täis saamist forsseerima, areneme rahulikult,“ avab Post oma mõtet. „Näiteks tiined mullikad on mul praegu noorkarjalaudas, toon ka nemad siia uude farmi.“

Olulisim uuendus ehitatavas farmis on lõastus. Koostöös taanlastega võetakse kasutusele uus süsteem, mille puhul on lehmadel parem ligipääs söödalavale ja looma heaolu on paremini tagatud.

Uu laut peaks valmima sügisel.

Karja järk-järgulise suurenemisega peab arvestama ka sööda varumisel – nii hakati Kõljala POÜ-s eile pihta silo esimese niitega.