Teet Soorm.Tallegg Foto: Vallo Kruuser

Osa HKScan Baltikumi juhtkonnast vabastati sisejuurdluse ajaks töökohustustest ning sellel perioodil on vastutanud kontserni turundusjuht Anne Mere HKScan Baltikumi tegevuste eest.

Uurimine kinnitas, et teatud HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega.

Seoses sellega on HKScan lõpetanud töö- või juhatuse liikme lepingud Baltikumi juhiga Teet Soorm, seakasvatusdivisjoni direktoriga Mati Tuvi, linnukasvatusdivisjoni direktoriga Lauri Kallikorm ja seakasvatusdivisjoni tehnikajuhiga Hindrek Smidt. Lisaks said mitmed HKScani töötajad hoiatused ettevõtte varaga mitteotstarbeliselt ümber käimise pärast.

Sisejuurdluse käigus selgus, et eelpoolnimetatud AS HKScan Estonia töötajad on ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mida omavad kas nad ise või nendega seotud osapooled. Nende hankelepingute koguväärtus on olnud aastatel 2013 kuni 2016 umbes 28 miljonit eurot. Uurimisest selgus, et HKScani ja allhankijate vahelistes hankelepingu tingimustes on selge huvide konflikt, kus ei järgitud börsiettevõtetele omaseid ja ka HKScani poolt nõutud läbipaistvuse põhimõtteid. Kõnealused allhankijad olid seotud sea- ja linnukasvatusega, sööda tootmise või muude teenustega nagu transport ja hooldustööd, mis on lähedalt seotud HKScani põhitegevusega.

HKScani käitumisjuhiste kohaselt peaks töötajad vältima neid situatsioone, mis võivad viia huvide konfliktini HKScani ja töötaja või muu osapoole, nende sugulaste või nende poolt juhitavate ettevõtetega.

„Kuigi tegemist on ebameeldiva olukorraga, siis on hea, et viisime läbi ettevõttesisese juurdluse ja tuvastasime rikkumised. On äärmiselt oluline, et kõik HKScani juhtkonna liikmed ja töötajad järgiksid käitumisjuhiseid ning peaksid kinni hea juhtimistava põhimõtetest oma igapäevatöös,“ ütles HKScani tegevjuht Jari Latvanen. „Saame siit vaid edasi liikuda ja keskenduda tulevikule. Tahan rõhutada, et Baltikumi regioon on meie üks olulisemaid koduturge ning meil on Baltikumis professionaalne personal, kellega jätkame äri ehitamist kindlameelselt ning palju tugevamal alusel kui enne,“ lisas Latvanen.

19. detsembrist alustab HKScan Grupi senine turundusjuht Anne Mere Baltikumi äriüksuse juhtimist. Esialgu jätkab Mere ka Grupi turundusjuhi positsioonil töötamist ning on ka edaspidi Grupi juhtkonna liige. Mere raporteerib HKScani tegevjuhile Jari Latvanenile.

Anne Mere on töötanud HKScanis üle 13 aasta erinevatel ametikohtadel, muuhulgas Soome ja Baltikumi äriüksuse juhina ning endise AS Rakvere Lihakombinaadi juhatuse esimehena, mis on osa AS HKScan Estoniast.