Jaagumäe taluperemees Mart Timmi Foto: Raivo Tasso

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul eristub koostöölepe teistest seni sõlmituist nii mitmeski mõttes. „Esiteks on tegemist esimese pere-ettevõttega, kellega koostööleppe sõlmime, teiseks ka esimese põllumajandusliku tootjaga. Jaagumäe talu eripära on see, et kogu nende tegevus on koondatud ümber oma talu ja talutoodangu. Erinevaid tegevusi oskuslikult kombineerides on aastate vältel kujundatud terviklik tootmine, kus toodang jõuab otse tootjalt lõpptarbijani,“ lisas Paavel.

Eesti Töötukassa Võrumaa osakond on Jaagumäe taluga koostööd teinud juba 2003. aastast. „Koostöö algas tööpakkumiste vahendamisest, sest töökäsi oli ettevõttesse pidevalt vaja. 2006. aastal said sõlmitud esimesed tööpraktika lepingud ja 2010. aastal palgatoetuse lepingud,“ sõnas töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Jaan Veeroos.

OÜ Jaagumäe Kaubandusega algas koostöö 2005. aastal, samuti töövahendusest. 2006. aastal sõlmiti esimesed tööpraktika ja palgatoetuse lepingud. Hea koostöö on toimunud praeguseni. Eesti Töötukassa on vahendanud ettevõttele tööjõudu, töötukassa kliendid on saanud läbi tööpraktika väärtusliku töökogemuse. Lisaks toimuvad ka Jaagumäe talu ja Jaagumäe Kaubanduse OÜ regulaarsed infotunnid Võrumaa osakonna klientidele.

„Töötajate leidmisega meil probleemi ei ole, paljuski on sellele kaasa aidanud tihe koostöö töötukassa Võrumaa osakonnaga. Samuti suhtleme Eesti põllumajanduslike õppeasutustega, olles neile praktikabaasiks ja õpilastele tulevaseks tööandjaks. Meie töötajaskonna heaolu on tagatud sõbralikus kollektiivis, töötajad saavad mõistliku hinnaga sooja toidu sööklas või põllul. Kogu kollektiivile korraldatakse nii suvel kui talvel üks puhkeüritus. Meie deviisiks on: „Märka inimeses head ja aita kogemuste omandamisel ja ebameeldivuste unustamisel!“,“ kommenteeris Jaagumäe talu peremees Mart Timmi.

Sõlmitav koostöölepe on töötukassal neljateistkümnes (Lõuna-Eestis teine). Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ning eesmärk on jõuda lepeteni kõigi põhivaldkondade suurte ettevõtetega.