Laatre Piim AS Foto: Sven Arbet

Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 on ühistuliste suurprojektide tarvis ette nähtud kokku 18 miljonit eurot.

Meetmest kavandatakse piimasektori projektideks kokku 15 miljonit eurot, ülejäänu jääb reservi teiste sektorite ühistulise töötlemise projektidele.

Toetust saab kasutada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamiseks. Projekti väljavalimisel saavad eelise need, kuhu on kaasatud kõige enam põllumajandustootjaid ja toorpiima tootmisvõimsust.

Ühistulise suurprojekti tarvis saab toetust taotleda vaid uue tööstuse ehitamiseks, olemasolevate tööstuste soetamiseks seda kasutada ei saa.

Rajatava tehase vastuvõtuvõimsus peab olema vähemalt 25% Eesti piimatoodangust, toetust saab taotleda 15 miljonit eurot. „See tähendab, et koos omapoolse rahastusega on kogu investeeringu maht vähemalt 37,5 miljonit eurot,“ selgitas Kruuse. Rajatavas tööstuses peab enamusosalus kuuluma põllumajandustootjate ühistutele.