Foto: Raivo Tasso

Jõudluskontrolli Keskuse andmeil on praegu karjas olevatest emistest kõige enam põrsaid ilmale toonud 2004. aastal sündinud emis, kelle kõrvamärk kannab numbrit  4369. Ta on sünnitanud 15 pesakonda, kokku 209 põrsast. Tõsi küll, neist 17 pole elulooma saanud. 

Järgnevad kaks emist 14 pesakonnaga (vastavalt 184 ja 164 põrsast) ja kaks 12 pesakonnaga (131 ja 185).

2009.-2010. aastal karjast välja läinud kangelasemiste edetabelit juhib 2002. aastal sündinud kärssnina numbriga 328, kes sünnitas kokku 16 pesakonda 196 põrsaga.

Soomlaste 2010. aastal karjast välja viidud emiste rekordit see siga siiski ei purustanud. 1998. aastal sündinud yorkshire'i tõugu emis sünnitas Soome lahe põhjakaldal oma eluea jooksul 17 pesakonda 238 põrsaga, kellest jäi ellu ning jõudis tõenäoliselt ka soomlaste lihalettidele 209.

Allikas: Jõudluskontrolli Keskus