| METSALEHT |

Pehmed ja tormised talved ning soojad ja kuivad suved on põhjustanud üraskikahjude massilise leviku Euroopa metsades. Soome Loodusvarade Instituudi professori Jarkko Hantula sõnul suurendab kahjustuste ohtu kuusikute suur osakaal ja püsimetsanduse kasvav populaarsus.

Hantula sõnul on lahenduseks hästi majandatud metsad ja uuendusraie. Need võimaldavad metsi uuendada kvaliteetse istutusmaterjaliga ning seeläbi parandada metsa kasvu ja vastupanuvõimet kahjustustele.
Samuti julgustab ta metsaomanikke eelistama kahjustuste ja haiguste suhtes vastupidavamaid segametsasid.
“Püsimetsandus seevastu suurendaks kuuskede osakaalu veelgi ning tõstaks seeläbi kahjustuste tõenäosust,” ütleb Hantula.
“Valikraiete ja püsimetsanduse printsiipide rakendamine pole põhjamaistes tingimustes nii laialdaselt otstarbekas nagu lõunapoolsetes piirkondades. Põhja pool on vähem puuliike, mis vana metsa turbe all hästi uuenevad. Tegelikult on neid ainult üks – kuusk,” selgitab Eesti Maaülikooli dotsent Kaljo Voolma.

Avalehele
8 Kommentaari
Loe veel: