Foto: Anni Õnneleid

Seminaril käsitleti teemasid alatest niitmisest kuni söötmiseni. Osavõtt oli rohkearvuline ning seminari külastas isegi maaeluminister.

Seminari eesmärgiks oli koondada ühise laua taha agronoomid, niidukimehed, kaarutalajad-vaaljutajad, pallijad, hekseldimehed, vedajad ja tallajad. Tavaliselt korraldatakse silomeeskonna koolitusi iga põllumajandusettevõtte siseselt, kuid selle seminari eesmärgiks oli ka elavdada erinevate ettevõtete inimeste omavahelist suhtlust ja kogemuste jagamist.

Koolitusel tuletati meelde kõik silo valmistamist puudutavad aspektid ning püüti silo tootmist vaadelda tavapärasest pisut rohkem mikroobide seisukohalt.

Selleks, et silo õnnestuks, peavad kõik meeskonna liikmed koos pingutama, et õigete võtetega tekitada silosse selline keskkond, mis oleks headele bakteritele töö tegemiseks sobilik, et nad saaksid usinasti tegutseda ja kõrge kvaliteediga silo valmis fermenteerida. Kui meeskond mõistab bakterite hingeelu, siis on neile sobilikku keskkonda ka lihtsam tekitada.

Head bakterid töötavad kõige paremini ilma hapnikuta ja seetõttu ongi oluline õige hekslipikkus ja piisav tallamine, et sellist keskkonda luua. Kui meeskond on ühiselt headele bakteritele silosse hea keskkonna loonud, on oluline hoidla hermeetiliselt sulgeda, et kogu eelnev töö ei läheks raisku ja pinna riknemine oleks minimaalne. Kõik need töölõigud põllult kuni hoidlani peavad olema läbi viidud võimalikult puhtalt.

Siloseminaril Saaremaal esinesid Kõljala POÜ juht Tõnu Post ning nõustaja Kristiina Märs.
Aimur Illisson

Seminaril jagas oma pikaajalisi praktilisi kogemusi silo tootmisest Kõljala POÜ näitel Tõnu Post, kes rõhutas siloteoga õigeaegselt alustamise olulisust ning praktilisi nüansse, mis tema ettevõttes kõrge kvaliteediga põhisööda taganud on. Kogu protsessis on olulisim koht meeskonna koostööl ning iga ahela lüli on ühtmoodi oluline, et tagada loomadele kõrge kvaliteediga põhisööt uuel hooajal.

Minge põllule hea tujuga, tehke oma tööd hoolega ja kõik õnnestub!