Peagi muutub avalikuks rahvusvaheline portaal Bioatlas, millest saab vaadata, millist puitu ja millises koguses Eesti metsadest lähitulevikus võimalik saada oleks. Kokku on võimalik päringuid teha 31 sordi kohta, alustades koorest ja raiejäätmetest ning lõpetades tarbepuiduks sobivate sortimentidega. Sealjuures on määratletud seegi, kas materjal tuleb hooldus- või uuendusraietest.

Eesti andmebaasi üks koostajaist, Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli teaduri Allar Padari sõnul on eeskujuks Soome Bioatlas, ent soomlaste andmestik sisaldab teavet üksnes energiapuidust.

“Eesti kohta aga hakkab andmeid saama ka saematerjali ja paberipuidu osas ning seda puuliikide kaupa,” tõdes Padari, täpsustades, et lisaks Soomele on Bioatlasest võimalik päringuid teha ka Lätis ja Leedus saada oleva energiapuidu kohta. Niisamuti sisaldab Bioatlas andmeid Rootsi sortimentidest, sh ka paberipuidust ja palkidest, kuid mitte puuliikide kaupa.

Avalehele
2 Kommentaari
Loe veel: