Eurod Foto: Ester Vaitmaa

Tegemist on maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 meetmega 1.2, mille viimane taotlusvoor toimus augustikuus. Maaeluministeeriumi ettepanekul muudeti MAKi eelarvet selliselt, et veel kasutamata vahendite arvel sai võimalikuks suunata 8,7 mln eurot alustavate põllumajandusettevõtjate toetamiseks.

Kokku oli menetluses 377 taotlust, toetus jäi määramata neist 159-le. 14 juhul oli taotlus mitteabikõlblik ning 145 taotluse rahuldamiseks ei piisanud eelarvet. Rahastusotsuse said hindamiskriteeriumide alusel moodustuvas paremusjärjestuses suurema punktide arvu kogunud taotlused.

Toetuse maksimaalne suurus on 40 000 eurot, millest väiksem summa määrati vaid 11 korral. Kõige rohkem on toetuse sajate hulgas põllukultuuride ja heintaimede kasvatajaid - üle 70.

Loomakasvatus on peamiseks tegevusharuks 53, piimatootmine 10 toetusesaajal. Ligi 40 noortalunikku kasvatab puu- ja köögivilju ning marju, seeni ja ravimtaimi. Populaarne on ka mesindus.

Toetust soovitakse kasutada mitmesuguste põllumajandusmasinate ja –seadmete ning laudatehnika soetamiseks, erinevate tootmishoonete ja rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks, istikute ja taimede, loomade ja mesindusega seonduva soetamiseks jm investeeringuteks, aga ka käibekuludeks, näiteks väetiste, seemne, sööda, kütuse ost.

Toetuse väljamaksed on PRIAl praeguseks juba tehtud. Noortalunikel tuleb aga järgida toetuse saamisega seotud nõudeid ka edaspidi. Äriplaanis nimetatud tegevused peavad olema tehtud taotluse esitamise aastale järgneva kahe majandusaasta jooksul. Toetuse abil tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt viie aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist. Omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisest saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi peab taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks ja äriplaanis kajastatud järgnevatel aastatel olema suurem kui 2400 eurot.

Lõppeva MAKi perioodil on toetatud kokku ligi 850 noortaluniku tegevuse alustamist. Maaelu arengu toetamine jätkub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames ning järgmisel aastal rakendub taas ka põllumajandustootmisega alustavate noorte toetusmeede.

Määratud toetused maakondade lõikes


Projekti rakenduskoha maakondToetuse saajate arvMääratud toetuse summa
HARJUMAA15593 913
HARJUMAA,JÕGEVAMAA140 000
HIIUMAA140 000
IDA-VIRUMAA7280 000
JÕGEVAMAA17680 000
JÄRVAMAA13519 755
JÄRVAMAA,TARTUMAA140 000
LÄÄNEMAA10399 800
LÄÄNE-VIRUMAA20800 000
PÕLVAMAA15600 000
PÄRNUMAA21837 240
RAPLAMAA11440 000
SAAREMAA23905 000
TARTUMAA19747 816
VALGAMAA8320 000
VILJANDIMAA14560 000
VÕRUMAA22879 746
Taotlusvoor kokku2188 683 270