Foto: Raivo Tasso

ASi Väätsa Agro saneerimisnõustaja, MAQS Advokaadibüroo vandeadvokaadi Veikko Toomere sõnul näeb saneerimiskava ette meetmed Väätsa Agro kui Eesti ühe suurema piimafarmi ja Järvamaa olulisema tööandja tegevuse jätkamiseks viisil, mis tagab kõigi võlausaldajate huvide parima kaitse.

“Uue saneerimiskava koostamisel oleme arvestanud eelmise saneerimiskava menetlemise käigus riigikohtu poolt antud juhistega, kuidas tagada kõigi võlausaldajate võrdne kohtlemine,” lausus Toomere, kelle hinnangul annab saneerimiskava kinnitamine Väätsa Agrole, mille jooksev majandustegevus on kasumlik juba alates 2010. aasta suvest, reaalse võimaluse jätkata farmi majandamist stabiilselt ja kasumlikult.

Saneerimiskava kohaselt avaldab Väätsa Agro igapäevategevusele positiivset mõju ka väline majanduskeskkond. 1. juuni 2011 seisuga oli Väätsa Agro lautades 1755 lüpsilehma ja 1575 noorlooma ning ettevõtte kasutuses on umbes 4200 hektarit maad. “Piima kokkuostuhind on võrreldes 2009. aastaga, kui saneerimisavaldus esitati, tõusnud ligi 60 protsenti ja majanduseksperdid ei näe lähiajal ette olulist hinnalangust,” märkis Toomere.

Ettevõtte võlausaldajatel on aega esitada omapoolsed seisukohad hiljemalt 5. augustiks. Väätsa Agro peab esitama uue saneerimiskava kohtule kinnitamiseks hiljemalt 19. augustil. Ettevõtte suurimad võlausaldajad on Swedbank ja Hanseatic Capital Estonia, kokku on ettevõttel 114 võlausaldajat.

AS Väätsa Agro on Eesti üks suuremaid piimafarme, mis tootis 2010. aastal kokku üle 13.000 tonni piima, aasta varasemaga võrreldes kasvas piimatoodang 212 tonni võrra. Väätsa Agros töötas aasta lõpu seisuga 133 töötajat, millega ettevõte on Väätsa valla suurim tööandja.