Eurod. Foto: Repro

“Väätsa Agro teeb 15. detsembriks esimese makse võlausaldajate arvetele, igaühele maksame graafiku järgi võlga tagasi erinevalt,” kinnitab Väätsa Agro saneerimisnõustaja Veikko Toomere advokaadibüroost MAQS Law Firm.

Toomere hinnangul saab sellist makset jõulukingiks nimetada küll, sest mine tea, millal ja kas järgmised maksed üldse tulevadki.

Igas kuus 45 000 eurot

Nimelt on Väätsa Agro järjekordselt kummalises seisus. Ühelt poolt kehtib 10. novembril Paide kohtumajas välja antud kohtumäärus, mis kinnitas Väätsa Agro saneerimiskava. Selle alusel tulebki võlausaldajatele võlga tagasi maksta ja raha peaks nende kontodele laekuma igas kuus.

Samas vaidlustas AS Swedbank koos Swedbank Liising AS-iga järjekordselt ka selle kohtuotsuse, esitades määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

Kuni kohus pole uut kaebust arutlusele võtnud ja saneerimiskava tühistanud, kehtib olemasolev seis, mis kohustab võlausaldajatele saneerimiskava alusel raha tagasi maksma.

“Maksame raha eranditult kõigile, kes on saneerimiskava alusel võlgnike nimekirjas, ka Swedbankile ja Swedbank Liisingule,” räägib Väätsa Agro juhatuse esimees Tiit Tuuleveski.

Ta selgitab, et kohtuvaidluste tõttu ei saadud vahepeal võlausaldajatele üheksa kuud võlga tagasi maksta. Nüüd peaks aga igakuine makse olema umbes 45 000 eurot, mis jaguneb võlausaldajate vahel vastavalt maksegraafikutele.

“Praeguse majandustegevuse järgi tundub, et kannatame selle makse välja, ehkki see mõjub pärssivalt meie investeeringutele,” räägib Tuuleveski.

Kuigi kohtumääruses oli otsesõnu kirjas, et põhitegevuse kasumiks prognoosib Väätsa Agro juhtkond 2011. aastal 1,3 mln eurot, jääb Tuuleveski kasumist rääkides ettevaatlikuks.

“Aastakasumisse lähevad sisse ka kõik toetused, mida nüüd hakatakse välja maksma ja vanu võlgu sinna juurde ei arvestata, samas pole meie praegune majandusseis sugugi kehv,“ kinnitab Tuuleveski. Saneerimisnõustaja Toomere aga usub, et 2011. aasta põhikasumiks saadakse ligikaudu 1,1 mln eurot.

Nii et Väätsa Agrol läheb praegu päris kenasti ja sellist ligi 2000 lehmaga suurettevõtet himustab päris mitu ostjat.

“Meil on ikkagi suur firma ja potentsiaali kõvasti, nii et kosilasi on käinud siin igasuguseid,” märgib Tuuleveski.

Ta ei kinnita ega lükka ümber arvamust, et üks ostjatest võiks pankroti puhul olla ka Joakim Heleniuse tiimi poolt juhitav Trigon Agri, kellel on Eestis piimafarmid nii Saare- kui Raplamaal.

“Me ei olnud selle otsusega rahul, et Paide maakohus saneerimiskava kinnitas, ja esitasime kaebuse kohtusse 25. novembril,” teatab Swedbanki Balti Panganduse kõrgendatud äririski juhtimise divisjoni Eesti esindaja Henri Pullisaar.

Kolm aastat vaidlust

Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask selgitab, et saneerimiskava vastu esitati kaebus seetõttu, et see rikub võlausaldajate õigusi: panga nõuet rahuldatakse saneerimiskavaga põhjendamatult väikeses ulatuses, vaid 62 protsendi võrra.

Siilivask kinnitab, et kohus on võtnud apellatsiooni menetlusse ja otsustanud 8. detsembri määrusega küsida kõigilt võlausaldajatelt arvamust. “Millal meie kaebus arutlusele tuleb, veel ei tea,” lisab Siilivask.

Juba on kõigile võlausaldajatele Swedbanki ja Swedbank Liisingu määruskaebus laiali saadetud, nii et võlausaldajad peavad 10 päeva jooksul teada andma, mida nad asjast arvavad.

“Kaua võib! Varsti saab juba kolm aastat täis kohtuuksi kulutades,” hakkab Tiit Tuuleveski kannatus katkema.

Ka Henri Pullisaar Swedbankist kinnitab, et nad tahavad võimalikult kiiresti vaidlused lõpetada.

“Kaevata saab kuni Riigikohtuni välja. Kui Riigikohus teeb lõppotsuse, siis on kõik,” teatab vandeadvokaat ja Väätsa Agro saneerimisnõustaja Veikko Toomere.Swedbanki ja Väätsa Agro kohtusaaga

21. septembril 2009 algatati ASi Väätsa Agro esimene saneerimismenetlus ligikaudu
120 võlausaldaja ja üle 170 mln kroonise võlaga.

15. märtsil 2010 kinnitas Pärnu Maakohus Väätsa Agro esimese saneerimiskava.

23. detsembril 2010 kinnitas Tallinna Ringkonnakohus Väätsa Agro esimese saneerimiskava. Swedbank ja Swedbank Liising esitasid seepeale määruskaebuse.

9. mail 2011 tühistas Riigikohus Pärnu Maakohtu ja Tallinna Ringkonnakohtu otsused ning lõpetas Väätsa Agro esimese saneerimismenetluse.

11. mail 2011 esitas  Väätsa Agro Pärnu Maakohtule teise saneerimisavalduse. Samal päeval esitas Swedbank Liising kohtule avalduse Väätsa Agro pankrotimenetluse algatamiseks.

25. mail 2011 esitas Swedbank Pärnu Maakohtule avalduse Väätsa Agro pankrotimenetluse algatamiseks.

22. juunil 2011 algatas Pärnu Maakohus teise Väätsa Agro teise saneerimismenetluse, pankrotimenetluse algatamise otsustamine lükati edasi kuni saneerimiskava kinnitamiseni või saneerimismenetluse lõpetamiseni.

Väätsa Agro saneerimiskava vastuvõtmise poolt hääletas 82 võlausaldajat. Swedbank
ja Swedbank Liising hääletasid ainsate võlausaldajatena saneerimiskava vastu. Kuna Swedbank on kõige suurem võlausaldaja, jäi saneerimiskava võlausaldajate häältega vastu võtmata.

19. augustil 2011 esitas Väätsa Agro kohtule avalduse vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamiseks. Samal ajal esitasid Swedbank ja Swedbank Liising kohtule avalduse saneerimiskava kinnitamata jätmiseks.

2. septembril 2011 kaasas kohus asja arutlusse kaks eksperti, ekspertiis valmis 2011. aasta oktoobri lõpuks.

10. novembril 2011 kinnitas Pärnu Maakohus Väätsa Agro saneerimiskava, arvestades ekspertide arvamust. Kava hakkas kehtima.

25. novembril 2011 esitasid Swedbank ja Swedbank Liising kava kinnitava määruse peale määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

8. detsembril 2011 tegi kohus määruse, millega kohustas Väätsa Agro saneerimisnõustajat toimetama Swedbanki ja Swedbank Liisingu määruskaebuse kõigile võlausaldajatele kätte, andes võlausaldajatele määruskaebusele vastamiseks 10päevase tähtaja.

15. detsember 2011 – Väätsa Agro maksab vastavalt kehtivale saneerimiskavale võlausaldajatele välja esimese makse, kokku ligikaudu 47 000 eurot.

Allikas: AS Väätsa Agro saneerimiskava, Maaleht