Tiit Tuuleveski Foto: Ingmar Muusikus


Võlausaldaja Swedbank taotleb pankrotti, Väätsa Agro soovib, et jõusse jääks saneerimiskava.

Riigikohus saatis 15. detsemb­ril AS Väätsa Agro saneerimisvaidluse tagasi Tallinna ringkonnakohtusse, mis muutis oma varasemat otsust. Ringkonna­kohus otsustas 23. detsembril vastupidiselt oma eelmisele otsustusele, et Väätsa Agro sanee­rimiskava on põhjendatud ja selle elluviimist tuleb jätkata.

“Kolm kohtuastet tegid otsuse meie kasuks,” rõõmustas Väätsa Agro juht Tiit Tuuleveski. “Vastik jagamine saneerimise ümber hakkab läbi saama.”

Tuuleveski plaanib jätkata saneerimiskava täitmist sellelt kohalt, kus see pool aastat tagasi pooleli jäi. Jaanuari keskel tehakse kavakohased maksed võlausaldajatele. Väätsa Agro juht loodab, et pärast seda hakatakse neid ka tõsisemalt võtma, sest viimased pool aastat käis kogu arveldamine ettemaksuga. Piima hind on tõusnud ja majandustulemused head.

“Pangal on õigus otsus uuesti vaidlustada,” tõdeb Tiit Tuule­veski. “Juristidel on siin väga rammus maa tuustida.”

AS Swedbanki Eesti juriidilise divisjoni direktor Riho Roopõld kinnitab, et nad kaebasid ringkonnakohtu otsuse eelmisel nädalal riigikohtusse edasi ja
taotlevad saneerimiskava kinnitamata jätmist.

“Leiame, et tänasel kujul on lahendus vastuolus saneerimis­menetluse olemuse ja eesmär­kidega ning samuti vastuolus
põhiseadusega,” selgitab Roopõld. Panga hinnangul on saneerimisseadus liigset tõlgendamist võimaldav õigusakt ning tuleks kaaluda seaduse täpsustamist.

Otsuse selle kohta, kas võtta Väätsa Agro saneerimisvaidlus teist korda arutluse alla, teeb riigikohus mitte hiljem kui kuu aja jooksul.

Mis juhtus Väätsa Agroga?

- 2006 — OÜ Windmühle ostis Väätsa Agro perekond Liebergilt
ja Toomas Hirbaumilt.
- 2007 — OÜ Urbanfors omandas Väätsa Agro, pantis Väätsa Agro aktsiad 50 mln kr laenu tagatiseks Hanseaetic Capital Estonia OÜ-le ja seadis kinnistutele ligi 100 mln kr suuruse laenu tagatiseks hüpoteegi Swedbanki kasuks.
- 2009 — kuna laenu tagasi ei makstud, ostis Hanseatic Capital 97% Väätsa Agro aktsiatest.
- 2010 — Pärnu maakohus kinnitas Väätsa Agro saneerimiskava, mille kohaselt oleks Swedbanki ja Swedbank Liisingu ligi 100 mil­joni kroonisest võlanõudest 60 miljonit vahetatud 43protsendise osaluse vastu Väätsa Agros, mille omandamise soovi pangal
ei ole. Panga ülejäänud nõuded rahuldatakse saneerimiskava kohaselt alates viiendast aastast järgneva 10 aasta jooksul.
- Swedbank vaidlustas saneerimiskava ringkonnakohtus
ja sai positiivse otsuse.
- Väätsa Agro kaebas otsuse edasi riigikohtusse.
- 15. detsember 2010 — riigikohus saatis asja tagasi
ringkonnakohtusse.
- 23. detsember 2010 — ringkonnakohus tegi otsuse, et saneerimiskava on põhjendatud ning selle elluviimist tuleb jätkata.
- Eelmisel reedel kaebas Swedbank ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse, taotledes saneerimiskava kinnitamata jätmist.