Foto: Ester Vaitmaa

Kavandatud tegevuste maksumus on taotletust veel 3,2 miljonit eurot suurem – see plaanitakse katta omaosalusega.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik.

Selle eesmärk on aidata väikestel ettevõtetel moderniseerida oma põhivara ja parandada majanduslikku toimimist. Toetust saab kasutada kulutusteks, mis seotud põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamisega.

Käimasoleval programmperioodil on ühel ettevõtjal võimalik saada sellest meetmest kuni 15 000 eurot ning lõppenud taotlusvoorus esitati enamik taotlusi maksimummääras summa saamiseks. Selle taotlusvooru toetuste eelarve on 5 mln eurot ning toetuste määramise otsused tuleb PRIAl teha taotluste hindamise tulemusel moodustuva paremusjärjestuse põhjal.

Otsused toetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 20. juuniks.